Publishers

>Akaneshobo
>Fukuinkan Shoten
>Kaiseisha
>Poplar sha
>Doshinsha
>Kin no hoshi sha
>Iwanami shoten(E)
>Alice Kan
>Froebel-kan(E)
>Billiken-shokai
>Iwasakishoten
>Child Book
>Bunkeido
>hakusensha